trhu

Naše výrobky sa predávajú hlavne na 90 % európskych a amerických trhov a 10 % na domácom trhu.