Správy z priemyslu

Vykládka novo zakúpeného vybavenia

2022-09-28

Dnes sme kúpili nové výrobné zariadenie a naši zamestnanci ho vykladajú. Jedná sa o sušičku používanú v našej lakovni na sušenie výrobkov po lakovaní.