Správy z priemyslu

Aké sú využitie guľového kĺbu?

2022-03-30
Guľový kĺb sa spolieha hlavne na uhlový posun gule, aby absorboval alebo kompenzoval bočný posun potrubia v jednom alebo viacerých smeroch. Kompenzátor by sa mal používať v pároch. Pri samostatnom použití nemá žiadnu kompenzačnú schopnosť, ale možno ho použiť ako univerzálny spoj potrubia.

Guľový kĺb je druh zariadenia na riešenie tepelnej rozťažnosti a kontrakcie potrubí. Môže byť široko používaný v metalurgii, nafte, chemickom priemysle, elektroenergetike, ľahkom priemysle, textilnom, stavebnom a národnom obrannom stavebníctve a ďalších priemyselných odvetviach. Konkrétne použitia sú nasledovné:
1. Používa sa v tepelných potrubiach na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti.
2. Používa sa na odpaľovacích rampách rakiet a výfukových zariadeniach lietadiel na kompenzáciu rázovej expanzie.
3. Používa sa ako univerzálny kĺb v systéme odparovacieho chladenia hutníckych zariadení (ako je vysoká pec, konvertor, elektrická pec, vykurovacia pec atď.) a v potrubnom systéme dopravy uhoľného popola.

4. Používa sa v rôznych potrubiach budov, aby sa zabránilo poškodeniu potrubí v dôsledku nerovnomerného poklesu základov alebo neočakávaných príčin, ako sú zemetrasenia.