Správy z priemyslu

Užitočnosť a zavedenie Rod End Bearing?

2022-03-30
Guľový kĺb série PIje široko používaný v plynových pružinách, valcoch a valcoch, poľnohospodárskych strojoch a automobilových výrobkoch, hydraulických potrubných armatúrach a iných oblastiach a je veľmi bežným náhradným dielom.

Produkt sa flexibilne hojdá bez lepenia; vôľa produktu je do 0,3 mm v axiálnom smere a do 0,1 mm v radiálnom smere. Tento výrobok s guľovou hlavou zo zliatiny zinku sa môže bežne používať pri teplote -30 °C až 100 °C a môže dosiahnuť 500 000 výkyvov.